Kábeltelevízió

Kábeltelevízió csomagok akár havi 800 Ft-tól. HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL! További információért kattintson a gombra, vagy érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Bövebben   

Internet

Internet csomagjaink elérhetők már 3255 Ft/ hó- tól. HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL! Kábeltelevízió előfizetőink részére KEDVEZMÉNYT biztosítunk. Az akció részleteiért kattintson a gombra.

Bövebben   

Telefon

Telefonszolgáltatás már havi 500 Ft-tól. 
Korlátlan díjcsomagok.
Mobil hálózat 20 Ft-os percdíjjal.

Bövebben   

Rólunk

iroda 244x300A Gelka-Hírtech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1990 június 11-én került bejegyzésre a Zala megyei Cégbíróságon.

Vállalkozásunk fő tevékenységi köre: kábeltelevíziós hálózatok üzemeltetése, építése, továbbá híradástechnikai berendezések javítása.

Büszkén mondhatjuk, hogy - a kábeltelevíziózás hőskorában - az elsők között voltunk Magyar országon ezen a szakterületen.

A kábeltelevíziózás jövőjét a hálózatokon nyújtható szolgáltatások kibővítésében látjuk. A kisebb települések új csillagpontos hálózatait egy optikai törzshálózattal kapcsoljuk össze, melyen az Internet és műsorjelek (későbbiek folyamán digitális műsorjelek) egy központi fejállomásról jutnak el az előfizetőkhöz. Ügyfeleink igényeiknek megfelelően választhatnak a hálózaton kialakított műsorcsomagok között. A kábeles műsorjel szolgáltatás előnye más hasonló szolgáltatásokkal szemben, hogy egy háztartáson belül akár több televízió készülék is üzemeltethető egymástól függetlenül.

Vállalatunk jelenleg több mint 40 település területén üzemeltet kábeltelevíziós hálózatot. Cégünk ezen KTV hálózatok egy részét már átépítette, a mai kor követelményeinek megfelelő technikai eszközök alkalmazásával.

A szolgáltatást földrajzilag Dél-Zalában és Somogy megye északi részén végezzük, a Nemzeti Hírközlési Hatóság által jóváhagyott Általános Szerződési Feltételek alapján.

Távlati terveink között szerepel az összes általunk üzemeltetett hálózat korszerűsítése, és optikai hálózattal történő összekötése.

ginop1

Figyelem! Á.SZ.F. módosítás 2018.05.21.-től!

„Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy az i-TV Digitális Távközlési Zrt. 2018. év május hó 25. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételeit.

A módosítások indokául jogszabályváltozás szolgál. A 2018.05.25-től közvetlenül alkalmazandó GDPR /(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)/ tartalmának való megfelelés érdekében kerül sor a módosításra.

Mindezek alapján 2018. év május hó 25. napjától a szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeink legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:
- pontosításra kerülnek az ÁSZF törzsszövegében az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok (ÁSZF 10.2.2. és 10.2.3. pontok), valamint az adatbiztonsági szabályzat átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében.

Az Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www…i-tvzrt.hu weboldalon.

A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás.
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.”

Hírek

2018.01.01-től internet áraink a következő képen módosulnak. Mindenki sávszélességét egy csomaggal feljebb kapcsoltuk, az árakat pedig leszorítottuk! További információért hívjon vagy írjon nekünk.

 2018-as internet csomagok
KOAXIÁLIS HÁLÓZATON
  10 Mb/s   20 Mb/s    30 Mb/s 40 Mb/s
  nettó  bruttó (5%ÁFA) nettó  bruttó (5%ÁFA)  nettó bruttó (5%ÁFA)   nettó  bruttó (5%ÁFA)
   2762  2900  3162  3320  3943  4140  5124  5380
 *kedvezmény    2700    3000    3700    4900